Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Aalborg RC indkalder til generalforsamling.

Onsdag 6 Marts 2019  Kl 19.00 i lokalerne i Nørresundby.

Møde afholdes i henhold til vedlagte dagsorden:

Dagsorden. For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning for det forløbne år.
 3. Kassererens beretning for det forløbne år.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Forslag fra medlemmer.
 6. Kontingentsats for år.
 7. Valg af Formand.
 8. Valg af anden (2) Bestyrelsesmedlem.
 9. Valg af 2 Suppleanter
 10. Valg at 2 Revisorer
 11. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen mindst 8 dage før generalforsamlingen.

Der kan ikke besluttes noget under punkt 11: Eventuelt.

Indkommende forslag og personer der ønsker at opstille til valget skal være Aalborg RC i hænde på mail senest 4 Marts 2019.

Husk betaling for kontingent skal være klubben i hænde inden 4 Marts 2019 for at kunne stemme Der skal medbringes gyldig kvittering for at få tale/stemmeret og max en fuldmagt pr.  gyldigt medlem af forening Aalborg RC til generalforsamling.

Gældende vedtægter vedhæftet denne mail

Kontingent indbetales til konto Nordjyske Bank (Reg.nr. 7452 Konto nr. 0001072418)

Opgiv dit navn ved indbetaling.

Der vil være lukket  for træning i forbindelse med mødet (dog ikke for gæstekører)

Venlig Hilsen

AalborgRC

Leave A Comment